پتو ژاکارد 3931

مشخصات کلی

عرض پارچه(cm) : 220*180

کاربرد
کالای خواب