تماس با ما

دفتر مرکزی

واحد مشهد هلدینگ فایپکو

اطلاعات کارخانه مشهد

واحد صفادشت هلدینگ فایپکو

اطلاعات  واحد صفادشت هلدینگ فایپکو 

شبکه های اجتماعی ما