شرکت تولیدی صنعتی فواد الیاف(هلدینگ فایپکو) در نمایشگاه بین المللی ایرانتکس 2023 پاییز 1402

شرکت تولیدی صنعتی فواد الیاف(هلدینگ فایپکو) در نمایشگاه بین المللی ایرانتکس 2022 پاییز 1401

FAIPCO بازدید

FAIPCO شعبات

FAIPCO لوح تقدیر

FAIPCO ویدئو

نمایشگاه نساجی

کارخانه FAIPCO

کالای خواب

محصولات بافندگی

پارچه مبلی

پوست مصنوعی و پلوش

ابر و اسفنج