پتو ژاکارد 3061

مشخصات کلی

220*180

کاربرد
کالای خواب