الوند(ابر و اسفنج )


هلدینگ فایپکو یکی از بزرگترین و بهترین شرکت های فعال در زمینه صنعت تولید ابر و اسفنج مبلمان منزل و اداری،صندلی انواع خودرو و سایر مصارف صنعتی می باشد. مجموعه محصوالت تولید شده در این صنعت شامل ابر و اسفنج با دانسیته های 12 الی 35 کیلویی ویژه می باشد؛ که با توجه به مصارف گوناگون در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش یک نتیجه