پتو ژاکارد 3541

مشخصات کلی

220*180

کاربرد
کالای خواب